Mustafa TAŞKIN
Yönetim Kurulu Başkanı
 ŞEKERİN SANAYİİ TARİHÇESİ 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MUSTAFA TAŞKIN

İstanbul Üniversitesi Siy. Bilg. Fak. Kamu Yönetimi

 

·         T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı - Teftiş Başkanı/Bakan Danışmanı

·         Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MÜCAHİT ALKAN

 

·         Uludağ Üniversitesi-İlahiyat

·         Anadolu Üniversitesi-İşletme

·         İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ (1998-2004)

·         BURSAGAZ, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ve Başkent Doğalgaz A.Ş. (2004-2014)

·         Bursa Yıldırım Belediyesi -  Belediye Başkan Yardımcısı  ( 2014 )

·         Elektrik Üretim A.Ş. - İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

·         EÜAŞ -  Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı

·         Profesyonel kariyeri boyunca EFQM Mükemmellik Modeli, Kurumsal Kimlik Yönetimi, İnsan Kaynakları Çalışmaları, Bütünleşik Pazarlama Faaliyetleri ve SAP/ERP uygulamaları ile Finansal Yönetim konularında önemli projeler yürüten Mücahit ALKAN aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldı.

·         Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi (10.06.2019-Devam)

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

ŞAHİN ARAT

·    Selçuk Üniversitesi Sos. Bilgiler Ens. Yüksek Lisans

·    Yıldırım Belediyesi 1995-2009

·    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – EÜAŞ-Destek Hizmetleri Daire başkanı 2017-2019

·    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı(12.07.2019-Devam ediyor)

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dr. ABBAS SUERİ

 

 

·         Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.(Doktora)

·         Bor Şeker Fabrikası Sultanhanı -Bölge Şef Yard. (30.03.1981-05.07.1982)

·         Şeker Enstitüsü Zirai Kimya ve Top.Şubesi -Asistan (05.07.1982-15.05.1991)

·         Şeker Enstitüsü Zirai Kimya ve Top.Şubesi Teknik Uzman (15.05.1991-11.01.1998)

·         Şeker Enstitüsü Tarım Araş.Böl.Bitki Besleme ve Toprak Şubesi- Kısım Müdürü (11.01.1998-05.09.2000)

·         Şeker Enstitüsü Müdürü (05.09.2000-09.11.2000)

·         Ankara Şeker Fabrikası -Başuzman (09.11.2000-14.12.2000)

·         Genel Müdür Yardımcısı (14.12.2000-23.08.2002)

·         Genel Müdürlük Müşavir (23.08.2002-19.09.2002)

·         Genel Müdür Yardımcısı (19.09.2002-10.01.2003)

·         Genel Müdürlük Müşavir (10.01.2003-18.07.2003)

·         Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi (28.01.2009)

·         Genel Müdür Yardımcısı (18.07.2003-16.02.2012)

·         Genel Müdürlük Müşavir (17.02.2012-04.06.2012)

·         Genel Müdür Yardımcısı (04.06.2012-20.01.2017)

·         Genel Müdürlük Müşavir (20.01.2017-12.06.2017)

·         Genel Müdürlük Başmüfettiş (12.06.2017-13.09.2018)

·         Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcısı (14.09.2018-)

·         Genel Müdür V.(30.04.2019-12.06.2019)

·         Genel Müdür Yardımcısı(12.06.2019-Halen Devam ediyor)

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DR. SELİM YÜCEL 

 

·      Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.(Doktora) 

·      Gümrük ve Tekel Bakanlığı-Mühendis(25.10.1977-19.12.1977)

·      Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı-Mühendis(19.12.1977-18.09.1979)

·      Kahramanmaraş Pazarcık Belediyesi(18.09.1979-28.09.1979)

·      Şeker Enstitüsü Zirai Mekanizasyon Şubesi- Mühendis(28.01.1980-01.03.1983)

·      Şeker Enstitüsü Deneme İstatistik Şubesi- Mühendis(01.07.1983-20.09.1984)

·      Şeker Enstitüsü Deneme İstatistik Şubesi- Teknik Uzman (20.09.1984-01.06.1991)

·      Şeker Enstitüsü Deneme İstatistik Şubesi- Kısım Müdürü (01.06.1991-24.06.1997)

·      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlük Tarımsal Üretim Dairesi Başkanı (24.06.1997-05.11.1997)

·      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlük A.P.K. Dairesi Başkanı(05.11.1997-28.11.2000)

·      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı(28.11.2000-03.01.2001)

·      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Görevine Vekalet (09.08.2002-04.11.2002)

·      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurul Üyesi(03.01.2001-30.12.2006)

·      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı(30.12.2006-24.01.2007)

·      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurul Üyesi(24.01.2007-17.12.2008)

·      Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı(17.12.2008-Devam Ediyor)

·      13.Ocak.2001 yılından günümüze Sendikamız Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

·      2015-05.2019 yılları arasında Sendikamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yerine getirmiştir.

·      Sendikamızı temsilen TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

 

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

CENGİZ SEZER

·    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. İktisat-Maliye

·    Özel Sektör

·    Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu, Hesap Uzman Yardımcısı

·    Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu, Hesap Uzmanı

·    Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı (Detaşe olarak)

·    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

·    T.C. Şeker Kurumu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili

·    Milli Eğitim Bakanlığı

·    Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı(Devam ediyor)

·    28-29.Ocak.2000 yılında Sendikamız Yönetim Kurulu Başkanlığı, 27-28.Mayıs.2000 yılında Sendikamız Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmış olan Sezer 2015 yılından günümüze Sendikamız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettirmektedir.

 

 

 

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

ASLIHAN GÜLSÜN BALKAN

ÖNEMLİ LİNKLER