Ahmet AÇIKGÖZ
Yönetim Kurulu Başkanı
 ŞEKERİN SANAYİİ TARİHÇESİHAKKIMIZDA
          Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası, 1965 yılında kurulmuş olup Ankara’da Sağlık Mahallesi Aksu Caddesi 11/5 Sıhhiye adresindeki kendi mülkiyetine ait dairede görev yapmaktadır. Sendika aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun üyesidir. Sendika’ya Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, buraya bağlı 25 Şeker Fabrikası, 5 Makine Fabrikası, Elektro Mekanik Aygıtlar Fabrikası(EMAF), Tohum İşleme Fabrikası, Şeker Araştırma Enstitüsü ile özel sektör statüsünde faaliyet gösteren Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü üyedir.
 
          İşveren Sendikasına üye işyerlerinde, yaklaşık 12.000 işçi çalışmakta olup tamamı bir işçi kuruluşu olan Şeker-İş Sendikası’nın üyesidir. Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası, Şeker-İş Sendikası ile 25’nci Toplu İş Sözleşmesini akdetmiş olup, Toplu İş Sözleşmelerinin uygulama birliği çalışmalarının yanında iş hayatı ile ilgili yeni çıkarılan mevzuata uyum sağlanmasında üye işyerlerinin yöneticilerine yönelik toplantılara iştirak edilerek katkı sağlamaktadır. Sendikanın süreli yayını yoktur.
 
ÖNEMLİ LİNKLER