Ahmet AÇIKGÖZ
Yönetim Kurulu Başkanı
 ŞEKERİN SANAYİİ TARİHÇESİÜyelik İşlemleri

Sendikaya üyelik 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile düzenlenmiştir.

Sendikamızın kurulu bulunduğu "Gıda Sanayii" işkolunda faaliyette bulunan bir işyerinin, işvereni veya işveren vekili Sendikaya üye olabilir.

Sendikamıza üye olmak isteyenlerin aşağıda bulunan linkden üye kayıt fişini doldurması, gerçek kişi ise işverenin şahsi, tüzel kişi ise işvereni temsil edecek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık fotoğrafı ve imza sirküleri fotokopisi ile birlikte üyelik talebini sendikaya ulaştırması gerekmektedir.

Üyelik, Yönetim Kurulu’nun kabulü ardından e-Devlet kapısı üzerinden elektronik başvuru sistemine üye bilgilerinin girişi ile kazanılır.

İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. İşverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

Üyeler, Sendika Anatüzüğü ile Genel Kurullarca kabul edilen yönetmeliklere uygun hareket etmeyi kabul ederler. Üyeler, işbu Anatüzük ve buna istinaden çıkmış veya çıkacak yönetmelikler çerçevesinde kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanabilirler.

Üyenin Yükümlülükleri

ÜyeKayıt Fişi
ÖNEMLİ LİNKLER